Jak bezpiecznie przewie?? cenne rzeczy i antyki?

przez MaXX | 2015-05-05

Cenne przedmioty i antyki

Czasem nie mo?emy zdawa? sobie sprawy z tego, jakie cenne przedmioty znajduj? si? w naszym domu. Mo?e ta pi?kna, r?cznie rze?biona toaletka po naszej babci jest ju? okre?lona jako zabytek? W sytuacji, gdy pragniemy przetransportowa? przedmioty o niezwykle ...

Czytaj dalej

Jak prawid?owo zapakowa? swoje mienie przy przeprowadzce?

przez MaXX | 2015-05-05

Znaczne obni?enie kosztw

Skorzystanie z pomocy fachowcw od spraw przeprowadzki jest naj?atwiejszym i najszybszym sposobem na za?atwienie kwestii zapakowania i odpowiedniego zabezpieczenia mienia. Niestety, taka pomoc wi??e si? z dodatkowymi kosztami, ktre zazwyczaj nie s? bardzo...

Czytaj dalej

Jak przygotowa? si? do przeprowadzki?

przez MaXX | 2015-05-05

Przygotowywanie listy przeprowadzkowej

Przeprowadzka to szereg czynno?ci, ktre nale?y podj??, a wcze?niej przemy?le?, aby mc bezpiecznie i w komfortowy sposb zmieni? miejsce swojego zamieszkania. Najwa?niejsz? kwesti?, o ktrej nie mo?na zapomnie? jest zaplanowanie wszystkich cz...

Czytaj dalej